No.458性感女神@邹晶晶女王写真[49P]_邹晶晶_秀人网

No.458性感女神@邹晶晶女王写真[49P]_邹晶晶_秀人网

不比伤寒之邪,由太阳以入阳明,而太阳之症未去;由阳明以至少阳,而阳明之邪尚留;由少阳以入厥阴,而少阳之病仍在。方中用玄参、菊花、生地、麦冬解其阳明之火,而更退其肺金之炎者,以肺主皮毛也。

且风症必渴,湿症必呕,今风湿两病,风作渴而水济之,湿欲呕而风止之,故不呕而又不渴也。今误汗之后,而热仍未退,身仍未凉,是邪仍在中焦也。

盖因胃中所化之津液无多,不足以济肺之干枯,而心火转来相夺,则津液不能滋肺,反化为痰涎而外越矣。夫中寒之病,与伤寒之症大相悬绝。

手足逆冷,而胸腹正大热也。惟恐邪入,乃坚闭其口,而水道失行,于是水不下通而火乃炎上,头自痛矣,与传经太阳之伤寒绝不相同。

一剂而痰气清,再剂而痰气更清,四剂而喘急自愈。 故初起咳嗽,必须先散风寒,而少佐散火之剂,不可重用寒凉以抑其火,亦不可多用燥热以助其邪,用和解之法为最妙,如甘桔汤、小柴胡汤是也。

人有年老患虚烦不寐,大便不通,常有一裹热气,自脐下直冲于心,便觉昏乱欲绝,人以为火气之冲心也,谁知是肾水之大亏乎?夫心中之液,实肾内之精也。但参、附宜多用而不宜少用也。

Leave a Reply